Cùng với làn sóng phát triển kinh tế mạnh mẽ, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi sử dụng nguồn năng lượng tái tạo từ Chính phủ để giảm áp lực cho lưới điện quốc gia; Tập đoàn Super Energy đã phối hợp với Tập đoàn C.P Việt Nam trong việc sử dụng điện sạch thông qua việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại nhà máy chăn nuôi của Tập đoàn C.P Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai. Sản lượng điện mà hệ thống tạo ra sẽ được sử dụng cho mục đích sản xuất của nhà máy.

Là doanh nghiệp luôn hưởng ứng tích cực các chủ trương, định hướng của Nhà nước trong việc tạo thêm nguồn năng lượng sạch, góp phần giảm áp lực cung cấp điện cho ngành điện lực, từ tháng 12/2020, Tập đoàn Super Energy đã bắt đầu triển khai thi công công trình lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại nhà máy chăn nuôi của Tập đoàn C.P Việt Nam thuộc chi nhánh Đồng Nai, với nguồn tài sản sẵn có là hệ thống nhà xưởng với diện tích 10,000m2.

Vào ngày 05.04.2021, Dự án đã chính thức đi vào vận hành thương mại với tổng công suất 1MW. Theo ước tính, dự án này sẽ đóng góp ít nhất là 1,45 triệu kWh/năm cho mạng lưới điện quốc gia, tương đương với việc giảm 306 tấn khí thải từ xe chở hành khách, giảm hơn 180 triệu tấn điện thoại được sạc và loại bỏ hơn 60 nghìn tấn rác trong một năm.

Với định hướng phát triển trong lĩnh vực năng lượng xanh, Tập đoàn Super Energy và Tập đoàn C.P Việt Nam hy vọng góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường và đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Super Energy Việt Nam