Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan vừa đóng điện giai đoạn 1 cung đoạn từ vị trí 92 (đấu nối nhánh rẽ TBA 220 kV Cam Ranh) đến vị trí 138A (đấu nối nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân 1.4) thuộc dự án đường dây 220 kV Nha Trang-Tháp Chàm.

 

 

Dự án có quy mô xây dựng đường dây 220 kV mạch kép, dài hơn 88 km. Xây dựng mới một ngăn xuất tuyến 220 kV tại trạm biến áp (TBA) 220 kV Nha Trang và một ngăn xuất tuyến 220 kV, một ngăn máy cắt vòng và thanh cái vòng tại TBA 220 kV Tháp Chàm.

 

 

Mục tiêu của dự án tạo mạch 220 kV liên kết khu vực duyên hải miền Trung, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực. Bảo đảm vận hành an toàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực tỉnh Khánh Hòa-Ninh Thuận, đáp ứng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời và nhà máy điện gió đấu lên lưới 110 kV, 220 kV khu vực tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận trong giai đoạn tới.

 

Nguồn: Chính Phủ_Đóng điện giai đoạn 1 đường dây 220 kV Nha Trang-Tháp Chàm