รู้จักเรา

ในปี 2560 ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น เริ่มขยายการลงทุนไปยังประเทศเวียดนาม ในด้านอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ได้แก่ พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีเป้าหมายในการพิชิตภาคพลังงานทดแทนภายในประเทศ และเป็นผู้ผลิตชั้นนำในอาเซียน ในขณะเดียวกัน ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ ยังได้มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สดใสและยั่งยืนอีกด้วย

1965014

MWh ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ 

1392571

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ที่ลดลง

23026456

ต้นไม้ที่ปลูกได้

5632393

ระยะทางการขนส่งที่ลดลง

1360000

MWh ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ 

296700000

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ที่ลดลง

14128000

ต้นไม้ที่ปลูกได้

99781

ระยะทางการขนส่งที่ลดลง

พัฒนาอย่างยั่งยืน

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น นำวัฒนธรรมที่เป็นมิตร รักธรรมชาติ และรักความสงบสุขของคนไทยเข้าสู่ตลาดเวียดนาม โดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติมากมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ ปกป้องธรรมชาติ ซึ่งสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศเวียดนาม

ข่าวสาร

รับสมัครงาน

เข้าร่วมกับเรา

การทำงานที่ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น เปิดโอกาสให้คุณบูรณาการเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานแบบมืออาชีพ แลกเปลี่ยน เรียนรู้และพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ทั่วโลก