รู้จักเรา

ในปี 2560 ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น เริ่มขยายการลงทุนไปยังประเทศเวียดนาม ในด้านอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ได้แก่ พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีเป้าหมายในการพิชิตภาคพลังงานทดแทนภายในประเทศ และเป็นผู้ผลิตชั้นนำในอาเซียน ในขณะเดียวกัน ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ ยังได้มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สดใสและยั่งยืนอีกด้วย

1965014

MWh ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ 

1392571

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ที่ลดลง

23026456

ต้นไม้ที่ปลูกได้

5632393

ระยะทางการขนส่งที่ลดลง

1360000

MWh ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ 

296700000

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ที่ลดลง

14128000

ต้นไม้ที่ปลูกได้

99781

ระยะทางการขนส่งที่ลดลง

เทคโนโลยีพลังงานสีเขียว

Super Energy ในฐานะหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยและเวียดนาม มุ่งมั่นที่จะนำทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียนมาพัฒนากระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เพื่อส่งมอบอนาคตสีเขียวให้กับชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

พวกเรามุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกชุมชนว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างโอกาส สร้างอาชีพและรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนซึ่งสำหรับทุกคน

ข่าวสาร

รับสมัครงาน

เข้าร่วมกับเรา

การทำงานที่ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น เปิดโอกาสให้คุณบูรณาการเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานแบบมืออาชีพ แลกเปลี่ยน เรียนรู้และพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ทั่วโลก