รู้จักเรา

ในปี 2560 ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น เริ่มขยายการลงทุนไปยังประเทศเวียดนาม ในด้านอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ได้แก่ พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีเป้าหมายในการพิชิตภาคพลังงานทดแทนภายในประเทศ และเป็นผู้ผลิตชั้นนำในอาเซียน ในขณะเดียวกัน ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ยังได้มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สดใสและยั่งยืนอีกด้วย

1965014

MWh ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ 

1392571

เมตริกตัน CO2 ที่ลดลง

23026456

ต้นไม้ที่ปลูกได้

5632393

ระยะทางการขนส่งที่ลดลง

1360000

MWh ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ 

296700000

ตัน CO2 ลดลง 

14128000

ต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ 

99781

ไมล์สะสมได้ลดลง 

พัฒนาอย่างยั่งยืน

เข้าสู่ตลาดเวียดนามด้วยวัฒนธรรมที่เป็นมิตร รักธรรมชาติ และ รักความสงบสุขของคนไทย ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติมากมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ ปกป้องธรรมชาติ ซึ่งถือเป็น ความรับผิดชอบของบริษัทในการพัฒนาของประเทศเวียดนาม

ข่าวสาร

รับสมัครงาน

เข้าร่วมกับเรา

การทำงานที่ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น เปิดโอกาสให้คุณบูรณาการเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานแบบมืออาชีพ แลกเปลี่ยน เรียนรู้และพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ทั่วโลก