UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất xử phạt vi phạm hành chính 2 dự án thủy điện Krông Nô 2 và Krông Nô 3 thuộc Công ty cổ phần Thủy điện Trung Nam Krông Nô

 

 

Trong quá trình tiến hành thi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Krông Nô 2, 3 thì Công ty Thủy điện Trung Nam Krông Nô có hành vi lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động thi công và giám sát thi công.

Trong quá trình đầu tư xây dựng Công ty Thủy điện Trung Nam Krông Nô đã có nhiều sai phạm, thiếu sót trong  việc gửi báo cáo xây dựng cũng như lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình để gửi cơ quan chuyên môn thẩm định.

 

Nguồn: Công Thương_https://congthuong.vn/de-xuat-xu-phat-cong-ty-cp-thuy-dien-trung-nam-krong-no-hon-500-trieu-dong-265434.html