Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến ngày 18/8/2023, đã có 79/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 4.449,86 MW gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện.

Trong đó, 20 dự án/phần dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã hoàn thành thủ tục COD, chính thức được phát điện thương mại lên lưới. Tổng công suất của 20 nhà máy/phần nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp là 1.171,72 MW.

 

 

So với tuần trước, có thêm 2 dự án/phần dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã hoàn thành thủ tục COD gồm 38/40 turbine nhà máy Điện gió Lạc Hòa 2 tại Sóc Trăng (123,6MW) và 24 turbine còn lại của nhà máy Điện gió Hưng Hải Gia Lai (96MW).

Hiện chỉ còn 6 dự án điện chuyển tiếp với tổng công suất 284,70 MW chưa gửi hồ sơ đàm phán.

 

Nguồn: Tạp Chí Công Thương_Có thêm 2 nhà máy điện gió chuyển tiếp tại Sóc Trăng, Gia Lai hoàn thành COD