TRÁCH NHIỆM

XÃ HỘI

Trách nhiệm xã hội

Định hướng xây dựng và phát triển kinh doanh của Tập đoàn Super Energy là gắn kết hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm xã hội tất cả địa phương mà Super đặt chân đến như Tp.HCM, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bình Phước, Phú Yên, Gia Lai, Ninh Thuận, Bình Thuận và tương lai chắc rằng sẽ mở rộng hơn nữa.
Bằng nhiều hoạt động thiết thực, Super Energy đã cùng chung tay chia sẽ những khó khăn với người dân, chính quyền địa phương, cũng như những đóng góp cho sự phát triển giáo dục và xã hội.