Ngày 19/8, Ban quản lý dự án (QLDA) các công trình điện miền Nam (SPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công máy biến áp liên lạc 500/220kV tại Sân phân phối 500/220kV Long Phú và các đường dây 500kV và 220kV đấu nối vào sân phân phối.

 

 

Dự án Lắp máy biến áp liên lạc 500/220kV là công trình năng lượng cấp đặc biệt, nhóm B. Vị trí lắp đặt máy biến áp liên lạc 500/220kV AT1 tại phần đất trống đã được dự phòng trong sân phân phối 500/220kV Long Phú hiện hữu, tại xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Việc hoàn thành dự án giúp tiếp nhận công suất phát các nhà máy điện năng lượng mặt trời, nhà máy điện gió trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lên lưới điện 500kV quốc gia; giúp bảo đảm kết nối lưới khu vực ổn định cung cấp điện cho các phụ tải vùng kinh tế trọng điểm khu vực miền Tây Nam Bộ, hỗ trợ vận hành linh hoạt và khai thác hiệu quả hệ thống điện khu vực miền Nam.

 

Nguồn: Công Thương_Đóng điện công trình Lắp máy biến áp 500/220kV Long Phú