KINH TẾ

ĐỊA PHƯƠNG

Kinh tế địa phương

Đi cùng với mỗi dự án năng lượng tái tạo thường kéo dài ít nhất 20 năm, Tập đoàn Super Energy đã bắt tay vào nghiên cứu các dự án phát triển nông nghiệp phù hợp với địa lý và tình hình kinh tế của từng địa phương. Mục tiêu hướng đến là gắn kết sự phát triển của Tập đoàn với sự phát triển chung của nền kinh tế tại địa phương cũng như của cả nước.
Ngoài ra, Tập đoàn ưu tiên lựa chọn các đối tác cung cấp dịch vụ tại địa phương sử dụng cho các nhà máy.