Niềm tin của chúng tôi là đại diện cho thế hệ “văn hóa xanh”

Tập đoàn Super Energy Việt Nam đang hoạt động hiệu quả trên 2 mảng năng lượng tái tạo đó là năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Từ 2017, Tập đoàn Super đã tham gia vào thị trường Việt Nam với mục tiêu trở thành tập đoàn sản xuất điện hàng đầu ASEAN.​ Hiện Super Energy có 9 dự án điện mặt trời, với tổng công suất lắp đặt là 836,72 MWp và 5 dự án điện gió đang trong giai đoạn phát triển với tổng công suất là 471 MW.

Niềm tin của chúng tôi là đại diện cho thế hệ “văn hóa xanh”

Tập đoàn Super Energy Việt Nam đang hoạt động hiệu quả trên 2 mảng năng lượng tái tạo đó là là năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Từ 2017, Tập đoàn Super đã tham gia vào thị trường Việt Nam với mục tiêu trở thành tập đoàn sản xuất điện hàng đầu ASEAN.​ Super Energy có 9 dự án điện mặt trời, với tổng công suất lắp đặt là 836,72MWp và 5 dự án điện gió đang trong giai đoạn phát triển với tổng công suất là 471 MW.

Niềm tin của  chúng tôi là đại diện cho thế hệ “văn hóa xanh”

Tập đoàn Super Energy Việt Nam đang hoạt động hiệu quả trên 2 mảng năng lượng tái tạo đó là là năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Từ 2017, Tập đoàn Super đã tham gia vào thị trường Việt Nam với mục tiêu trở thành tập đoàn sản xuất điện hàng đầu ASEAN.​ Super Energy có 9 dự án điện mặt trời, với tổng công suất lắp đặt là 836,72 MW và 5 dự án điện gió đang trong giai đoạn phát triển với tổng công suất là 471 MW.

    Nhà máy điện mặt trời

Tập đoàn Super Energy đã đưa vào vận hành khai thác 09 dự án điện năng lượng mặt trời, với tổng công suất lắp đặt là 836,72 MWp và khả năng cung ứng lên lưới điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hơn 1,2 triệu kWh/năm, góp phần nâng cao tổng sản lượng điện từ năng lượng tái tạo trên toàn quốc, giữ vững an ninh năng lượng.

 

 

Nhà máy điện mặt trời

Tập đoàn Super Energy đã đưa vào vận hành khai thác 09 dự án điện năng lượng mặt trời, với tổng công suất lắp đặt là 836,72MWp và khả năng cung ứng lên lưới điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hơn 1,2 triệu kWh/năm, góp phần nâng cao tổng sản lượng điện từ năng lượng tái tạo trên toàn quốc, giữ vững an ninh năng lượng.

 

 

    Nhà máy điện gió

 

Hiện tại, Super Enery đang triển khai xây dựng 05 dự án điện gió, gồm có điện gió trên bờ và điện gió ngoài khơi, với tổng công suất 471 MW. Nguồn năng lượng điện từ năng lượng gió đang được phát triển mạnh do lợi thế về vị trí địa lý của Việt Nam và chính sách thúc đẩy phát triển của nhà nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà máy điện gió

 

Hiện tại, Super Enery đang triển khai xây dựng 05 dự án điện gió, gồm có điện gió trên bờ và điện gió ngoài khơi, với tổng công suất là 471 MW. Nguồn năng lượng điện từ năng lượng gió đang được phát triển mạnh do lợi thế về vị trí địa lý của Việt Nam và chính sách thúc đẩy phát triển của nhà nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mục tiêu của tập đoàn là hoàn thành các dự án với tổng công suất lắp đặt là 2 Gigawatt vào năm 2022″

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mục tiêu của tập đoàn là hoàn thành các dự án với tổng công suất lắp đặt là 2 Gigawatt vào năm 2022”

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI

LỘC NINH 1

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI

LỘC NINH 3

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI

LỘC NINH 2

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI

THỊNH LONG AAA

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI

VĂN GIÁO 1

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI

PHAN LÂM

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI

VĂN GIÁO 2

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI

SINENERGY NINH THUẬN

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI

BÌNH AN

TRANG TRẠI PHONG ĐIỆN

HBRE CHƯ PRÔNG

NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ

SÓC TRĂNG

NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ

BẠC LIÊU

TRANG TRẠI PHONG ĐIỆN

HBRE AN THỌ

NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ

ASIA ĐẮK SONG 1