Cơ hội tại Super Energy Việt Nam

Làm việc tại Tập đoàn Super Energy là cơ hội để bạn hòa nhập môi trường làm việc chuyên nghiệp, giao lưu học hỏi phát triển bản thân và góp phần phát triển ngành công nghiệp xanh đang là xu hướng mới trên toàn thế giới.

Phát triển cùng Super Energy Việt Nam

Định hướng phát triển nhân sự của Super Energy Việt Nam là bồi dưỡng nhân tài và giữ chân làm việc lâu dài, xây dựng phát triển đội ngũ quản lý vững mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh, đi cùng với định hướng phát triển của Tập đoàn.

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng