Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận tiến hành hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển phục vụ dự án điện gió ngoài khơi tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Dự án điện gió ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam trình bày với Bộ Tài Nguyên và Môi trường về báo cáo khảo sát biển hướng tới đầu tư dự án điện gió ngoài khơi phục vụ trong nước và xuất khẩu điện sang Singapore vào ngày 11/8 vừa qua.

 

 

Theo Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 24/8, PTSC được phép tiến hành các hoạt động trên tại địa điểm ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, gồm Khu vực biển số 1 và Khu vực biển số 2.

Khu vực biển số 1 gồm 2 khu vực với diện tích được sử dụng là 89.027 ha, độ sâu được sử dụng từ 20-35m (theo Hệ độ cao Hòn Dấu). Khu vực biển số 2 gồm 2 khu vực có diện tích 98.897 ha, độ sâu được sử dụng từ 50-65m (theo Hệ tọa độ Hòn Dấu). Thời gian thực hiện trong 36 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (24/8/2023).

 

Nguồn: Mekong Asean_Dự án điện gió ngoài khơi xuất khẩu điện sang Singapore được cấp phép khảo sát biển