Phát triển bền vững

Phát triển bền vững

Bên cạnh mục tiêu sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Super Energy còn chú trọng các mục tiêu về sự phát triển bền vững, bao gồm: Bảo vệ an toàn, sức khỏe, tôn trọng đối xử bình đẳng giới và phúc lợi cho người lao động; Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với địa phương, với cộng đồng; Bảo vệ môi trường, giảm thiểu khí thải, tái sử dụng và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên;  Chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch và chia sẻ kiến thức ngành; Phát triển kinh tế địa phương.

Những năm qua, Tập đoàn Super Energy luôn hướng đến sự phát triền bền vững, góp phần giữ gìn và bảo vệ môi trường. Chúng tôi luôn coi đây là trách nhiệm của doanh nghiệp với sự phát triển đối với đất nước Việt Nam.

Trách nhiệm xã hội

Định hướng xây dựng và phát triển kinh doanh của Tập đoàn Super Energy là gắn kết hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm xã hội tất cả địa phương mà Super đặt chân đến như Tp.HCM, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bình Phước, Phú Yên, Gia Lai, Ninh Thuận, Bình Thuận và tương lai chắc rằng sẽ mở rộng hơn nữa.
Bằng nhiều hoạt động thiết thực, Super Energy đã cùng chung tay chia sẽ những khó khăn với người dân, chính quyền địa phương, cũng như những đóng góp cho sự phát triển giáo dục và xã hội.

Kiến thức ngành nghề

Là tập đoàn phát triển về năng lượng sạch, Super Energy ý thức được rằng bất kỳ hoạt động sản xuất nào cũng có những tác động nhất định đến môi trường xung quanh. Vì thế, chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Đồng thời, mong muốn chia sẻ thêm thông tin về ngành năng lượng tái tạo (một ngành mới đang theo xu hướng của thế giới vì một tương lai xanh cho toàn cầu) cho cộng đồng, các bạn trẻ muốn tìm hiểu để phát triển nghề nghiệp và các đơn vị khác liên quan.

Kinh tế địa phương

Đi cùng với mỗi dự án năng lượng tái tạo thường kéo dài ít nhất 20 năm, Tập đoàn Super Energy đã bắt tay vào nghiên cứu các dự án phát triển nông nghiệp phù hợp với địa lý và tình hình kinh tế của từng địa phương. Mục tiêu hướng đến là gắn kết sự phát triển của Tập đoàn với sự phát triển chung của nền kinh tế tại địa phương cũng như của cả nước.
Ngoài ra, Tập đoàn ưu tiên lựa chọn các đối tác cung cấo dịch vụ tại địa phương sử dụng cho các nhà máy.

Phát triển nhân sự

Phát triển đội ngũ lao động đa dạng, đa quốc tịch, tôn trọng sự khác biệt, không phân biệt đối xử giữa các vùng miền và bình đẳn giới. Quyền lợi của người lao động luôn được đặt lên hàng đầu và tuyệt đối tuân thủ theo luật lao động.
Ghi nhận và trân trọng sự nỗ lực của tất cả nhân viên cho sự phát triển của công ty và cộng đồng, và từng cá nhân sẽ nhận được những gì xứng đáng với họ, đó là chính sách tiền lương và khen thưởng.
Phát triển nhân sự nội lực, xây dựng đội ngũ quản lý kế thừa thông qua các hoạt động đào tạo nội bộ và bên ngoài cho nhân viên thường niên. Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và được chăm sóc sức khỏe.

Trách nhiệm xã hội

Định hướng xây dựng và phát triển kinh doanh của Tập đoàn Super Energy là gắn kết hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm xã hội tất cả địa phương mà Super đặt chân đến như Tp.HCM, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bình Phước, Phú Yên, Gia Lai, Ninh Thuận, Bình Thuận và tương lai chắc rằng sẽ mở rộng hơn nữa.
Bằng nhiều hoạt động thiết thực, Super Energy đã cùng chung tay chia sẽ những khó khăn với người dân, chính quyền địa phương, cũng như những đóng góp cho sự phát triển giáo dục và xã hội.

Kiến thức ngành nghề

Là tập đoàn phát triển về năng lượng sạch, Super Energy ý thức được rằng bất kỳ hoạt động sản xuất nào cũng có những tác động nhất định đến môi trường xung quanh. Vì thế, chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Đồng thời, mong muốn chia sẻ thêm thông tin về ngành năng lượng tái tạo (một ngành mới đang theo xu hướng của thế giới vì một tương lai xanh cho toàn cầu) cho cộng đồng, các bạn trẻ muốn tìm hiểu để phát triển nghề nghiệp và các đơn vị khác liên quan.

Kinh tế địa phương

Đi cùng với mỗi dự án năng lượng tái tạo thường kéo dài ít nhất 20 năm, Tập đoàn Super Energy đã bắt tay vào nghiên cứu các dự án phát triển nông nghiệp phù hợp với địa lý và tình hình kinh tế của từng địa phương. Mục tiêu hướng đến là gắn kết sự phát triển của Tập đoàn với sự phát triển chung của nền kinh tế tại địa phương cũng như của cả nước.
Ngoài ra, Tập đoàn ưu tiên lựa chọn các đối tác cung cấo dịch vụ tại địa phương sử dụng cho các nhà máy.

Phát triển nhân sự

Phát triển đội ngũ lao động đa dạng, đa quốc tịch, tôn trọng sự khác biệt, không phân biệt đối xử giữa các vùng miền và bình đẳn giới. Quyền lợi của người lao động luôn được đặt lên hàng đầu và tuyệt đối tuân thủ theo luật lao động.
Ghi nhận và trân trọng sự nỗ lực của tất cả nhân viên cho sự phát triển của công ty và cộng đồng, và từng cá nhân sẽ nhận được những gì xứng đáng với họ, đó là chính sách tiền lương và khen thưởng.
Phát triển nhân sự nội lực, xây dựng đội ngũ quản lý kế thừa thông qua các hoạt động đào tạo nội bộ và bên ngoài cho nhân viên thường niên. Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và được chăm sóc sức khỏe.

Hoạt động tiêu biểu