Về chúng tôi

Năm 2017, Tập đoàn Super Energy mở rộng đầu tư vào ngành năng lượng tái tạo tại Việt Nam ở 2 mảng: Điện gió và Điện mặt trời, với mục tiêu chinh phục lĩnh vực năng lượng sạch trong nước và trở thành nhà sản xuất năng lượng hàng đầu Đông Nam Á, đồng thời hướng đến sự phát triển bền vững.

1965014

MWh điện đã phát 

1392571

Tấn khí CO2 đã giảm 

23026456

Cây được trồng 

5632393

Dặm đi lại đã giảm 

1965014

MWh điện đã phát 

1392571

Tấn khí CO2 đã giảm 

23026456

Cây được trồng 

5632393

Dặm đi lại đã giảm 

Phát triển bền vững

Tập đoàn Super Energy Thái Lan khi mở rộng sang Việt Nam vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi, hướng đến sự phát triển bền vững và lấy yếu tố con người làm trung tâm. Những năm qua, Super Energy luôn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội cho người dân địa phương, thường xuyên có các chương trình tuyên truyền về bảo vệ môi trường, khuyến khích lối sống xanh. Chúng tôi coi đây là một trong những trách nhiệm hàng đầu của doanh nghiệp đối với đất nước Việt Nam.

Tuyển dụng

Tham gia cùng chúng tôi

Làm việc tại Tập đoàn Super Energy là cơ hội để bạn hòa nhập môi trường làm việc chuyên nghiệp, giao lưu học hỏi phát triển bản thân và góp phần phát triển ngành công nghiệp xanh đang là xu hướng mới trên toàn thế giới.