Tập đoàn Super Energy Thái Lan đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2017 với tham vọng cao cả là trở thành đơn vị thống lĩnh trong lĩnh vực tái tạo.

 

Theo Ông Supa Waisayarat – Giám đốc khu vực Tập đoàn Super Energy tại Việt Nam, hiện nay ngoài các nhà đầu tư Thái Lan, các doanh nghiệp đến từ các quốc gia khác ở châu Âu và Mỹ cũng đang nhòm ngó lĩnh vực màu mỡ này tại Việt Nam.

Ông cho biết Tập đoàn đã đặt mục tiêu đạt sản lượng 1 Giga-Watt vào năm 2021. “Để hiện thực hóa chiến lược đầy tham vọng này, SEC Việt Nam sẽ tăng cường đầu tư. Chúng tôi đang đầu tư hơn 457 triệu đô la Mỹ vào ba nhà máy điện mặt trời, bao gồm Lộc Ninh 1, Lộc Ninh 2 và Lộc Ninh 3 ở tỉnh Bình Phước. Các dự án này có tổng công suất 550 MW, hiện đang được xây dựng.”

 

Tập đoàn Super Energy luôn có nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến sự phát triển bền vững, góp phần giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên xanh, coi đây là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển đất nước Việt Nam.

Ông Supa cho biết toàn bộ đội ngũ tại Super Energy, “từ lãnh đạo đến mọi nhân viên, luôn ý thức về trách nhiệm của chúng tôi đối với cộng đồng địa phương, cho dù chúng tôi ở đâu”.