ไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง พร้อมตอบสนองต่อการเรียกร้องของรัฐบาลให้ใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดแรงกดดันต่อโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ Super Energy Corporation ได้ร่วมมือกับ C.P Vietnam Corporation ในการใช้พลังงานสะอาดผ่านการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้าที่โรงงานปศุสัตว์ของ C.P Vietnam Corporation, สาขา Dong Nai ไฟฟ้าที่ผลิตโดยระบบจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตของโรงงาน

 

 

ในฐานะองค์กรที่ตอบสนองต่อแนวทางและทิศทางของรัฐอย่างแข็งขัน นการสร้างแหล่งพลังงานสะอาดมากขึ้น มีส่วนช่วยลดแรงดันการจ่ายไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 Super Energy Corporation ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้า โครงการติดตั้งที่โรงงานปศุสัตว์ของ CP Vietnam Corporation, สาขา Dong Nai โดยมีทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นระบบโรงงานที่มีเนื้อที่ 10,000 ตร.ม.

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 โครงการได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการโดยมีกำลังการผลิตรวม 1MW คาดว่าโครงการนี้จะสนับสนุนระบบไฟฟ้าของประเทศอย่างน้อย 1.45 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 306 ตันจากรถยนต์โดยสาร การลดโทรศัพท์มือถือกว่า 180 ล้านตันชาร์จ และลบเพิ่มเติมขยะมากกว่า 60,000 ตันต่อปี

ด้วยทิศทางการพัฒนาในด้านพลังงานสีเขียว Super Energy Corporation และ C.P Vietnam Corporation หวังที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและรับประกันเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น