โอกาสทำงานที่ SUPER ENERGY VIETNAM

การทำงานที่ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น เปิดโอกาสให้คุณบูรณาการเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานแบบมืออาชีพ แลกเปลี่ยน เรียนรู้และพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ทั่วโลก

พัฒนาไปพร้อมกับ SUPER ENERGY เวียดนาม

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ เวียดนาม คือการส่งเสริมความสามารถและรักษาการจ้างงานในระยะยาว เพื่อสร้างและพัฒนาทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งเพื่อตอบสนองความต้องการในการขยายการลงทุนและกิจกรรมการผลิต ควบคู่ไปกับการวางแนวทางการพัฒนาของ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน