ในเดือนเมษายน 2020 Van Giao Solar Power Plant Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Super Energy Corporation ได้ส่งมอบถนนยาว 1 กม. ด้วยเงินลงทุน 1.3 พันล้านดองในชุมชน An Cu อำเภอ Tinh Bien จังหวัด An Giang ให้กับคณะกรรมการประชาชน ของชุมชน An Cu ด้วยความปราถนาที่จะสนับสนุนชาวบ้านให้นทางได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องทนทุกข์กับถนนที่ขรุขระและเต็มไปด้วยฝุ่นในฤดูแล้งและโคลนในฤดูร้อนอีกต่อไป

 

Super Energy Corporation หวังว่าจะมีส่วนสนับสนุนเล็กน้อยเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น