ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเวียดนามได้รับการควบคุมอย่างดี แต่ผลกระทบของการแพร่ระบาดส่งผลต่อประชาชนในวงกว้าง และครอบคลุมผู้คนมากกว่าวิกฤตการณ์ใดๆ ที่เคยเกิดขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ห่างไกลที่มีทุนทางสังคมน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ย่อมได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่า HBRE Phu Yen Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Super Energy Corporation จึงได้บริจาคข้าวสารและอาหารแห้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภูเขาสูงทางตอนใต้ของเวียดนาม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ An Tho, An My และ An Linh ในจังหวัด Phu Yen

 

 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โครงการ “สนับสนุนคนด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19” ได้จัดขึ้นที่สำนักงานคณะกรรมการประชาชนของชุมชน An Tho และคณะกรรมการประชาชนของชุมชน An Linh และหมู่บ้านวัฒนธรรม Tan Lap ในชุมชน An My โดยคุณ Nguyen Van Vinh ผู้จัดการโครงการอาวุโสของ Super Energy Vietnam ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ นำข้าวสาร จำนวน 2.5 ตัน และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 250 กล่องไปมอบให้กับชาวบ้าน

 

 

คุณ Vinh กล่าวว่า  “ถึงแม้จะเป็นเพียงความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย แต่พวกเราขอส่งมอบให้ด้วยใจ เราหวังว่าจะสามารถช่วยให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน Super Energy Vietnam จะจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอีกมากมายเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ของผู้คนที่ดีขึ้น”

 

 

Super Energy ขอขอบคุณผู้นำ เลขาธิการชุมชน และพนักงานทุกคน ที่ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของบริษัทที่มีความหมายนต่อประชาชนนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี