ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา Super Energy Vietnam ได้จัด กิจกรรมในโครงการ “Light up your dreams” และสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 30 ล้านดองเวียดนาม ให้กับนักเรียนทด้อยโอกาสในพื้นที่ชุมชนห่างไกลในจังหวัด Binh Thuan

 

 

ปัจจุบันยังมีเด็กนักเรียนจำนวนมากที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและไม่สามารถไปโรงเรียนได้ ด้วยความมุ่งมั่นของเราในการตอบแทนสังคม Super Energy Vietnam จึงมุ่งหวังวที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้เด็กๆสามารถเดินตามความฝันในการสร้างอนาคตให้ตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในภายภาคหน้า

 

 

ปีนี้เป็นปีแรกของโครงการมอบทุนการศึกษา “Light up your dreams” และ Super Energy Vietnam หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีโอกาสร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ ในปีต่อๆ ไปในการสร้างโอกาสทางการศึกษา พร้อมส่งเสริมให้บุตรหลานของเราได้เรียนรู้และก้าวไปข้างหน้า เพื่อเป็นพลเมืองต้นแบบที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ