ในการเดินทางมอบทุนการศึกษาตามโครงการ “Light up your dreams” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Super Energy Vietnam เราได้เดินทางไปยังเขตชายแดนอำเภอ Tinh Bien จังหวัด An Giang ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในชนบทห่างไกล มีฐานะยากจนและขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต Super Energy จึงได้นำทุนการศึกษา ไปมอบให้กับนักเรียนที่ขยันหมั่นเพียรเหล่านี้ในพื้นที่ทุรกันดาร

 

 

ด้วยความมุ่งมั่นของเราในการตอบแทนสังคม Super Energy Vietnam จึงมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้เด็กๆ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ สามารถเดินตามความฝันในการสร้างอนาคตให้ตนเอง ช่วยเหลือสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในภายภาคหน้า

 

 

ปีนี้เป็นปีแรกของการดำเนินโปรแกรมมอบทุนการศึกษา “Light up your dreams” Super Energy หวังว่าเราจะสามารถไปพร้อมกันกับรงเรียนเพื่อสร้างสภาพที่ดีขึ้นสำหรับนักเรียนและสนับสนุนให้พวกเขาได้เรียนรู้และก้าวไปข้างหน้าเพื่อเป็นพลเมืองตัวอย่างที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ