บริษัท Sinenergy Ninh Thuan Energy Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Super Energy Corporation ได้เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสานต่อการสนับสนุนชุมชน Phuoc Huu และอำเภอ Ninh Phuoc จังหวัด Ninh Thuan ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  โดยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้มอบอาหารแห้งและของใช้จำเป็นมูลค่ารวมกว่า 50 ล้านดองเวียดนาม ให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ

 

 

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่น รวมถึงปัญหาการ ขาดแคลนอาหารและสิ่งของจำเป็นในการยังชีพ  Super Energy มุ่งหวังวเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการบรรเทาปัญหานี้ จึงขอมอบกำลังใจและสิ่งของที่จำเป็นเหล่านี้เพื่อช่วยเหลือชาวชุมชน Ninh Thuan ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี