การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชีวิตประจำวันของผู้คน ซึ่งนอกจากจะเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของเราอย่างมากมายแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพและรายได้ของแต่ละครอบครัวไม่น้อยไปกว่ากัน ในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดและถูกล็อคดาวน์ มีหลายครอบครัวขาดแคลนอาหารและสิ่งของจำเป็น รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เสี่ยงภัยทำงานในด่านหน้าในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอีกด้วย

 

 

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Super Energy จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งกำลังใจและช่วยเหลือชุมชนให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยได้บริจาคเงิน จำนวน 100 ล้านดองเวียดนาม ให้แก่กองทุนวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของจังหวัด Soc Trang เพื่อสนับสนุนการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติในเร็ววัน

ทั้งนี้ กิจกรรมช่วยเหลือสังคมมิได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจของเราแต่เพียงเท่านั้น แต่ Super Energy ต้องการรวมน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในการสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นำพาชุมชนพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน