ในฐานะที่ Super Energy Corporation เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม เราจึงหวังว่าจะสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างกลมกลืนกันในทุกสถานที่ที่ Super Energy ดำเนินกิจการ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบอย่างหนักหนาต่อชีวิตประจำวันของผู้คน ตลอดจนส่งผลกระทบต่องานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของหน่วยงานปกครอง ของรัฐบาลท้องถิ่น ดังนั้น ทาง Super Energy จึงขอมอบความห่วงใยและเอื้ออาทรไปยังชาวบ้านในพื้นที่จังหวัด Bac Lieu ในการป้องกันโรค และควบคุมการแพร่ระบาด เพื่อนำชีวิตที่เป็นปกติสุขกลับคืนสู่ชุมชนในเร็ววันโดยการให้ความร่วมมือกับคณะทำงานท้องถิ่น รัฐบาลเวียดนาม

 

 

สนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค และ Super Energy ได้ร่วมบริจาคเงินสด จำนวน 400 ล้าน VND (ราว 590,000 บาท) ให้กับกองทุนวัคซีนสำหรับการป้องกันและควบคุม COVID-19 ของจังหวัด Bac Lieu โดยมีเป้าหมายเพื่อผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดไปด้วยกัน เราหวังว่าโรคระบาดครั้งนี้จะผ่านไปในไม่ช้า เพื่อให้ผู้คนสามารถกลับไปทำงาน ดำรง และพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและระดับประเทศในลำดับต่อไปได้