เพื่อตอบรับคำเรียกร้องของรัฐบาลเวียดนาม “ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” และสานต่อโครงการ “มอบอาหารให้ผู้ด้อยโอกาสช่วงโควิด-19” ตัวแทน Super Energy Cong Ly Bac Lieu Ltd. ภายใต้ Super Energy Corporation ได้มอบของขวัญให้กับผู้คนลำบากในจังหวัด Bac Lieu เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2020 และเต็มใจที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้

 

 

ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา การระบาดของโควิด-19 ได้ทำลายระบบการดำรงชีวิต ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและรายได้ของผู้คนอย่างร้ายแรง คนงานจำนวนมากถูกเลิกจ้าง การว่างงานนำไปสู่การขาดแคลนอาหารกำลังเพิ่มสูงขึ้น

ด้วยจิตวิญญาณแห่งความรักซึ่งกันและกันและการสนับสนุนให้คนยากจนได้ดำรงชีวิตต่อไป เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2020 Super Energy ได้จัดงานมอบของขวัญที่สถานีพิทักษ์พรมแดน Bac Lieu แต่ละแห่งประกอบด้วย ข้าว 10 กก. และส่วนหนึ่งของค่าสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชน Vinh Trach Dong จังหวัด Bac Lieu

 

 

ในระหว่างกระบวนการสนับสนุน Super Energy ได้ปฏิบัติตามในระหว่างกระบวนการสนับสนุน Super Energy จะปฏิบัติตามกฎระเบียบในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้ประชาชนสวมหน้ากากอย่างจริงจังและยืนห่างกัน 2 เมตร