สานต่อโครงการ “สนับสนุนอาหารให้ประชาชนในสถานการณ์ยากลำบากช่วงโควิด-19” พร้อมตอบรับคำเรียกร้องของนายกฯ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ตัวแทน Super Energy Cong Ly Soc Trang Ltd. ภายใต้ Super Energy Corporation ได้มอบของขวัญให้กับผู้คนลำบากในจังหวัด Soc Trang เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2020 และเต็มใจที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้

 

 

การระบาดของโควิด-19 ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของผู้คน ทำให้ระบบการดำรงชีวิตแย่ลง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและรายได้ของประชาชนอย่างหนัก ทำให้หลายคนตกงาน จนนำไปสู่การขาดแคลนอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความรักซึ่งกันและกัน และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2020 Super Energy ได้จัดงานมอบของขวัญที่คณะกรรมการประชาชนของประชาคม Lai Hoa แต่ละส่วนรวมข้าว 10 กก. และส่วนหนึ่งของค่าสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชน Lai Hoa จังหวัด Soc Trang เราหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือคนยากจนและผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ดำเนินชีวิตต่อไป

 

 

ในระหว่างกระบวนการสนับสนุน Super Energy ได้ปฏิบัติตามในระหว่างกระบวนการสนับสนุน Super Energy จะปฏิบัติตามกฎระเบียบในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้ประชาชนสวมหน้ากากอย่างจริงจังและยืนห่างกัน 2 เมตร