Về chúng tôi

Năm 2017, Tập đoàn Super Energy mở rộng đầu tư vào Việt Nam ngành năng lượng xanh: Điện gió và Điện năng lượng mặt trời, với mục tiêu chinh phục lĩnh vực năng lượng tái tạo trong nước và trở thành nhà sản xuất hàng đầu ASEAN, đồng thời hướng đến sự phát triển bền vững.

1965014

MWh điện đã phát 

1392571

Tấn khí CO2 đã giảm 

23026456

Cây được trồng 

5632393

Dặm đi lại đã giảm 

1360000

MWh điện đã phát 

296700000

Tấn khí CO2 đã giảm 

14128000

Cây được trồng 

99781

Dặm đi lại đã giảm 

Phát triển bền vững

Mang theo văn hóa thân thiện, yêu thiên nhiên, yêu hòa bình của người dân Thái Lan khi đến Việt Nam kinh doanh, những năm qua, Tập đoàn Super Energy luôn có nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến sự phát triển bền vững, góp phần giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên xanh, coi đây là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển đất nước Việt Nam.

Tuyển dụng

Tham gia cùng chúng tôi

Làm việc tại Tập đoàn Super Energy là cơ hội để bạn hòa nhập môi trường làm việc chuyên nghiệp, giao lưu học hỏi phát triển bản thân và góp phần phát triển ngành công nghiệp xanh đang là xu hướng mới trên toàn thế giới.