TÓM TẮT CÔNG VIỆC:

Hỗ trợ tất cả công việc pháp lý cho công ty và kiểm tra tất cả các tài liệu pháp lý liên quan, đảm bảo rằng hoạt động của công ty đã tuân thủ đúng theo các luật và quy định của pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh của công ty

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Hỗ trợ các công việc pháp lý liên quan cho công ty
 • Soạn thảo và xác minh hợp đồng hoặc văn bản pháp lý,
 • Lưu trữ và kiểm soát việc xuất nhập tài liệu của công ty
 • Phối hợp với các phòng ban nội bộ và bên ngoài về văn bản pháp lý
 • Lưu giữ các hợp đồng và các giao dịch pháp lý khác của công ty
 • Sao lưu dữ liệu hợp đồng, giao dịch hợp pháp vào hệ thống
 • Phối hợp tất cả các bên liên quan để ký kết hợp đồng
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý

 

YÊU CẦU:

 • Nam/Nữ, Tốt nghiệp Đại học
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí pháp lý
 • Thông thạo tiếng Anh
 • Trình độ tin học: thành thạo MS Word, Excel và PowerPoint
 • Kiến thức chuyên môn về pháp luật
 • Có tư cách đạo đức tốt
 • Làm việc trung thực và công bằng
 • Kỹ năng mềm: Học hỏi nhanh & Tính cách cởi mở
 • Kỹ năng giao tiếp tốt

 

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: anh.ttl@a2-tech.com hoặc liên hệ Ms. Lan Anh: 0702.297.083