SUPER CARBON X (SCX)

Super Carbon X (SCX) là Đơn vị cung cấp Dịch vụ một cửa để đưa sản phẩm và dịch cụ của doanh nghiệp bạn trở thành một hoạt động bền vững có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.

Được thành lập từ năm 2015 – Super Carbon X là một công ty con trực thuộc Super Energy Corporation PCL, là một tập đoàn phát triển năng lượng tái tạo dẫn đầu trong khu vực với danh mục đầu tư lên tới trên 2 GW.

Giải pháp riêng của chúng tôi: Khái niệm Dịch vụ một cửa:

Mục đích của chúng tôi là cung cấp giải pháp riêng cho khách hàng từ dịch vụ tư vấn, đăng ký, và tới giao dịch trên thị trường carbon.

Dịch vụ

 

XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CARBON RIÊNG

Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn cần và nhận những giải pháp phù hợp.

ĐĂNG KÝ DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Chúng tôi có thể giúp đăng ký các dự án năng lượng tái tạo để đem lại thêm nguồn doanh thu cho bạn.

BÙ TRỪ DẤU CHÂN CARBON

Tìm kiếm những loại Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo và Tín chỉ Carbon phù hợp yêu cầu của bạn.

MUA RECS / TÍN CHỈ CARBON

Chúng tôi có mua RECs / Tín chỉ carbon từ bạn.

Các chứng chỉ toàn cầu

Các ví dụ về tín chỉ / chứng chỉ carbon chúng tôi đang cung cấp

I-REC

Đang có

QUAN TÂM NGAY

I-REC (Chứng chỉ Năng lượng tái tạo) là một loại chứng chỉ đại diện cho các thuộc tính môi trường của việc tạo ra một Megawatt giờ (MWh) năng lượng được sản xuất bằng các nguồn năng lượng tái tạo.

Gold Standard

Đang có

QUAN TÂM NGAY

Gold Standard được thành lập năm 2003 bởi WWF và các NGO quốc tế khác, là một tiêu chuẩn thực hành tốt nhất nhằm đảm bảo các dự án giảm phát thải carbon có mức độ toàn vẹ môi trường và góp phần phát triển bền vững ở mức cao nhất.

GCC

Đang có

QUAN TÂM NGAY

Là một đơn vị giảm phát thải (được diễn giải là “Chứng chỉ Carbon được chấp thuận” hoặc “ACC”) mà một dự án đạt được trong một thời gian nhất định của dự án, sau đó được giám sát và thẩm định theo tiêu chuẩn của Hội đồng Carbon Toàn cầu.

vcu

Đang có

QUAN TÂM NGAY

Theo Tiêu chuẩn carbon được thẩm định, các dự án được cấp tín chỉ carbon duy nhất được gọi là Đơn vị Carbon được thẩm định hoặc VCU. Mỗi VCU địa diện cho một tấn carbon đi-ô-xít tương đương (CO2e) giảm được hoặc loại bỏ được bởi một dự án.

Mẫu điền thông tin

Để lại thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay


Liên hệ ngay

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào, hãy liên hệ Super Carbon X ngay. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất.

Super Carbon X CO. LTD.

Câu hỏi thường gặp

REC là gì? Tín chỉ carbon là gì? Chúng được tạo ra bằng cách nào?

– Một Chứng chỉ Năng lượng tái tạo (REC) là một công cụ để chứng nhận người sở hữu một megawatt giờ (MWh) điện được tạo ta từ một nguồn năng lượng tái tạo. Một REC được sản suất ra khi một nguồn năng lượng tái tạo tạo ra một megawatt giờ (MWh) điện và phát lên lưới điện. Ví dụ, nếu nhà máy điện gió sản xuất ra 5 MWh điện thì nhà máy sẽ nhận được 5 chứng chỉ có thể được giữ lại hoặc bán ra.

– Một Tín chỉ carbon là một giấy phép cho phép người sở hữu phát thải 1 tấn carbon đi-ô-xít tương đương.

– Tín chỉ carbon được tạo ra thông qua các dự án giảm thiểu, loại bỏ hoặc tránh được phát thải khí nhà kính. Ví dụ, điện từ nhà máy điện gió có thể được sử dụng để bù trừ cho điện năng đáng lẽ sẽ được sản xuất từ các nhà máy năng lượng hóa thạch, mà kết quả sau cùng là tránh được việc phát thải.

Tại sao tôi cần Tín chỉ carbon và/hoặc REC? Tôi nhận được lợi ích gì khi sử dụng Tín chỉ carbon và/hoặc REC?

Bạn có thể cần tới REC để:

– Khẳng định rằng bạn đang sử dụng năng lượng xanh, tức là có thể nâng cao hình ảnh cá nhân / doanh nghiệp.

– Bù trừ dấu chân carbon từ điện năng của bạn, tức là tổng phát thải.

– Thúc đẩy thực hiện cam kết bền vững của bạn.

– Tuân thủ quy định về phát thải tại quốc gia của bạn (nếu có).

Bạn có thể cần tới tín chỉ carbon để:

– Bù trừ vào tổng phát thải (gián tiếp / trực tiếp) của bạn.

– Thúc đẩy bền vững thông qua việc hỗ trợ các dự án giảm / loại bỏ / tránh được phát thải.

– Tuân thủ quy định về phát thải tại quốc gia của bạn (nếu có).

Tín chỉ carbon / REC có được sử dụng ở quốc gia của tôi không? Tín chỉ carbon / REC được tạo ra ở một quốc gia khác có thể được sử dụng tại quốc gia của tôi không?

Xét về tổng thể, Tín chỉ carbon / REC được công nhận quốc tế và có thể sử dụng xuyên biên giới giữa các quốc gia.

Tuy nhiên, việc sử dụng này được quản lý trực tiếp bởi các quy định cụ thể và các cơ chế thị trường tại quốc gia của bạn.

Super Carbon X có thể cung cấp những gì cho tôi?

– Nếu bạn là một cá nhân / tổ chức đang tìm kiếm những phương án đề bù trừ những phát thải của mình hoặc muốn được chứng nhận rằng bạn đang sử dụng năng lượng tái tạo, chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của bạn.

– Nếu bạn là một đơn vị phá triển năng lượng tái tạo đang muốn tìm kiếm thêm nguồn doanh thu mới từ Tín chỉ carbon / REC, chúng tôi có thể tư vấn miễn phí để đưa ra một giải pháp cho bạn.