ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางการก่อสร้างและการพัฒนาธุรกิจของ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น คือ การเชื่อมโยงที่กลมกลืนกันระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกสถานที่ที่ ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ ดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น Ho Chi Minh City, An Giang, Soc Trang, Bac Lieu, Binh Phuoc, Phu Yen, Gia Lai, Ninh Thuan, Binh Thuan และแน่นอนว่าในอนาคตจะขยายออกไปอีกอย่างต่อเนื่อง

ด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติมากมาย ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ได้มอบความช่วยเหลือแก่ประชาชน และหน่วยงานในท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและสังคม