รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ

 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Van Giao 1

นักลงทุน 

 Super Energy Corp

โครงการ

 – ขนาด

 50MWp

 – ปริมาณการผลิตเฉลี่ย

 68,939,568 kWh/ปี

 – แผงเซลล์แสงอาทิตย์

 151,552

 – พื้นที่

 57,2 เฮกตาร์

 – สถานีไฟฟ้า

 110kV

สถานที่

 หมู่บ้าน Ba Den, ชุมชน An Cu, อำเภอ Tinh Bien, จังหวัด An Giang

เริ่ม

COD: 

 26/06/2019

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โครงการที่เกี่ยวข้อง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Sinenergy Ninh Thuan 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 2

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Van Giao 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 3

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Van Giao 2

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Thinh Long AAA Phu Yen

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Phan Lam

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Binh An

ฟาร์มกังหันลม

HBRE Chu Prong

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

Cong Ly Soc Trang เฟส I

โรงไฟฟ้าพลังลม

Bac Lieu เฟส III

ฟาร์มกังหันลม

An Tho เฟส I

โรงไฟฟ้าพลังลม

Asia Dak Song 1