รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
Thinh Long AAA Phu Yen

นักลงทุน 

 Super Energy Corp

ข้อมูลของโครงการ

 – ขนาด

 50MWp

 – ปริมาณการผลิตเฉลี่ย

 69,085,021 kWh/ปี

 – แผงเซลล์แสงอาทิตย์

 151,620

 – พื้นที่

 59 เฮกตาร์

 – สถานีไฟฟ้า

 110kV

สถานที่

 หมู่บ้าน Binh Thang, ชุมชน Son Thanh Dong, อำเภอ Tay Hoa, จังหวัด Phu Yen

เริ่ม

 03/2019

COD: 

 30/06/2019

โครงการที่เกี่ยวข้อง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Sinenergy Ninh Thuan 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 2

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Van Giao 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 3

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Van Giao 2

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Thinh Long AAA Phu Yen

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Phan Lam

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Binh An

ฟาร์มกังหันลม

HBRE Chu Prong

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

Cong Ly Soc Trang เฟส I

โรงไฟฟ้าพลังลม

Bac Lieu เฟส III

ฟาร์มกังหันลม

An Tho เฟส I

โรงไฟฟ้าพลังลม

Asia Dak Song 1