รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ

 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sinenergy Ninh Thuan 1

นักลงทุน 

 Super Energy Corp

ข้อมูลของโครงการ

 – ขนาด

 50MWp

 – ปริมาณการผลิตเฉลี่ย

 78,249,000 kWH/ปี

 – แผงเซลล์แสงอาทิตย์

 151,530

 – พื้นที่

 60 เฮกตาร์

 – สถานีไฟฟ้า

 110kV

สถานที่

 หมู่บ้าน Tan Duc, ชุมชน Phuoc Huu, อำเภอ Ninh Phuoc, จังหวัด Ninh Thuan

เริ่ม

 09/2018

COD: 

 24/12/2019

โครงการที่เกี่ยวข้อง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Sinenergy Ninh Thuan 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 2

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Van Giao 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 3

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Van Giao 2

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Thinh Long AAA Phu Yen

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Phan Lam

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Binh An

ฟาร์มกังหันลม

HBRE Chu Prong

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

Cong Ly Soc Trang เฟส I

โรงไฟฟ้าพลังลม

Bac Lieu เฟส III

ฟาร์มกังหันลม

An Tho เฟส I

โรงไฟฟ้าพลังลม

Asia Dak Song 1