รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ

 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Loc Ninh 1

นักลงทุน 

 Super Energy Corp

ข้อมูลของโครงการ

 – ขนาด

 200MWp

 – ปริมาณการผลิตเฉลี่ย

 308,764,000 kWh/ปี

 – แผงเซลล์แสงอาทิตย์

 446,940

 – พื้นที่

 237 เฮกตาร์

 – สถานีไฟฟ้า

 220kV

สถานที่

 ชุมชน Loc Tan อำเภอ Loc Ninh จังหวัด Binh Phuoc

เริ่ม

 05/2020

COD: 

 31/12/2020

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โครงการที่เกี่ยวข้อง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Sinenergy Ninh Thuan 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 2

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Van Giao 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 3

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Van Giao 2

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Thinh Long AAA Phu Yen

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Phan Lam

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Binh An

ฟาร์มกังหันลม

HBRE Chu Prong

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

Cong Ly Soc Trang เฟส I

โรงไฟฟ้าพลังลม

Bac Lieu เฟส III

ฟาร์มกังหันลม

An Tho เฟส I

โรงไฟฟ้าพลังลม

Asia Dak Song 1