รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ

 ฟาร์มกังหันลม HBRE Chu Prong

นักลงทุน

 Super Energy Corp

ข้อมูลของโครงการ

 – ขนาด

 50MWp

 – ปริมาณการผลิตเฉลี่ย

 170,000,000 kWh/ปี

 – กังหัน

 12

 – พื้นที่

 17 เฮกตาร์

สถานที่

 ชุมชน Ia Bang และ Ia Phin อำเภอ Chu Prong จังหวัด Gia Lai

เริ่ม

COD: 

 31/10/2021

โครงการที่เกี่ยวข้อง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Sinenergy Ninh Thuan 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 2

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Van Giao 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 3

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Van Giao 2

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Thinh Long AAA Phu Yen

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Phan Lam

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Binh An

ฟาร์มกังหันลม

HBRE Chu Prong

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

Cong Ly Soc Trang เฟส I

โรงไฟฟ้าพลังลม

Bac Lieu เฟส III

ฟาร์มกังหันลม

An Tho เฟส I

โรงไฟฟ้าพลังลม

Asia Dak Song 1