รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ

 โรงไฟฟ้าพลังงานลม Cong Ly Soc Trang เฟส I

นักลงทุน

 Super Energy Corp

ข้อมูลของโครงการ

 – ขนาด

 30MWp

 – ปริมาณการผลิตเฉลี่ย

 112.948.000 kWh/ปี

 – กังหัน

 10

 – พื้นที่

 10,57 เฮกตาร์

สถานที่

 ชุมชน Lai Hoa เมือง Vinh Chau จังหวัด Soc Trang

เริ่ม

 18/01

COD: 

 31/10/2021

โครงการที่เกี่ยวข้อง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Sinenergy Ninh Thuan 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 2

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Van Giao 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 3

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Van Giao 2

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Thinh Long AAA Phu Yen

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Phan Lam

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Binh An

ฟาร์มกังหันลม

HBRE Chu Prong

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

Cong Ly Soc Trang เฟส I

โรงไฟฟ้าพลังลม

Bac Lieu เฟส III

ฟาร์มกังหันลม

An Tho เฟส I

โรงไฟฟ้าพลังลม

Asia Dak Song 1