รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ

 โรงไฟฟ้าพลังลม Asia Dak Song 1

นักลงทุน 

 Super Energy Corp

ข้อมูลของโครงการ

 – ขนาด

 50MW

 – ปริมาณการผลิตเฉลี่ย

 … kWh/ปี

 – กังหัน

 …

 – พื้นที่

 … เฮกตาร์

สถานที่

 ชุมชน Nam Binh, อำเภอ Dak Song จังหวัด Dak Nong

เริ่ม

 …

COD: 

 …

โครงการที่เกี่ยวข้อง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Sinenergy Ninh Thuan 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 2

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Van Giao 1

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Loc Ninh 3

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Van Giao 2

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Thinh Long AAA Phu Yen

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Phan Lam

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Binh An

ฟาร์มกังหันลม

HBRE Chu Prong

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

Cong Ly Soc Trang เฟส I

โรงไฟฟ้าพลังลม

Bac Lieu เฟส III

ฟาร์มกังหันลม

An Tho เฟส I

โรงไฟฟ้าพลังลม

Asia Dak Song 1