กลุ่มบริษัทซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอร์เรชั่น ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน 40 องค์กรชั้นนำที่บุกเบิกการนำแนวคิด Environmental, Social, and Governance (ESG) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในประเทศเวียดนาม โดยให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล.

 

 

 

เช้าวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสุภ ไวศยารัตน์ Country Director ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาที่ยั่งยืน 2022 “ESG – Key to Sustainable Development 2022” ซึ่งจัดโดย Vietnam Investment Review (VIR)/

 

 

ในโอกาสนี้ น่วยงานหนังสือพิมพ์ด้านการลงทุนได้จัดพิธีมอบรางวัลสำหรับองค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อแสดงความขอบคุณต่อธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มบริษัทซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอร์เรชั่น ที่ให้ความร่วมมือกับโครงการการพัฒนาที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดยหน่วยงานหนังสือพิมพ์ด้านการลงทุน (VIR) ภายใต้การดูแลของกระทรวงการวางแผนและการลงทุน.