กลุ่มโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Loc Ninh 1,2,3 ภายใต้ Super Energy Corporation ในเขต Loc Ninh จังหวัด Binh Phuoc ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2563 โดยมีกำลังการผลิตรวม 550 MWp

กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Loc Ninh 550 MWp ปัจจุบันเป็นหนึ่งในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม โครงการได้ก่อสร้างบนพื้นที่ 625 เฮกตาร์ในชุมชน Loc Tan อำเภอ Loc Ninh จังหวัด Binh Phuoc โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมของโรงงานถึง 550 MWp ตามการออกแบบ โรงงานแห่งนี้จะจัดหาระบบไฟฟ้าของประเทศประมาณ 881,668,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง/ปี ซึ่งช่วยลดการปล่อย CO2 สู่สิ่งแวดล้อมได้ประมาณ 681,000 ตันต่อปี

 

 

 

โรงงานใช้ แผง Mono Half-cell 450Wp มากกว่า 1,229,640 แผ่น จาก JA Solar Corporation เพื่อได้ประสิทธิภาพสูง โรงงานใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นวัตถุดิบหลักเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานที่ปลอดภัย ดังนั้นจึงไม่มีของเสียจากอุตสาหกรรม แผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์หลังจากหมดอายุการใช้งาน

โครงการนี้ไม่เพียงแต่สนับสนุนการเพิ่มแหล่งพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศเท่านั้น  แต่ยังร่วมมือกับคณะกรรมการพรรคและรัฐบาลท้องถิ่นอย่างแข็งขันในการดำเนินกิจกรรมสวัสดิการสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ร่วมมือสร้างเขต Loc Ninh และ Binh Phuoc เพื่อพัฒนาให้ครอบคลุมและยั่งยืนมากขึ้น