เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม คณะกรรมการบริหารโครงการ Southern Power Works Project Management Board (SPMB) ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายพลังงานให้กับเครื่องแปลงไฟสื่อสาร 500/220kV ที่พื้นจ่าย Long Phu 500/220kV และสายส่งอื่นๆ: 500kV และ 220kV เชื่อมต่อกับลานจ่ายไฟ

 

 

โครงการนี้เป็นโครงการพลังงานเกรดพิเศษ กลุ่ม B ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องแปลงไฟาสื่อสาร 500/220kV AT1 ที่พื้นที่ว่างได้รับการสงวนไว้ที่ลานจ่ายไฟฟ้า Long Phu ขนาด 500/220kV ในชุมชน Long Duc อำเภอ Long Phu จังหวัด Soc Trang

ความสำเร็จของโครงการช่วยให้ได้รับกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานลมในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงไปยังกริด 500kV แห่งชาติ สร้างความมั่นใจในการเชื่อมต่อเครือข่ายระดับภูมิภาคที่เสถียรเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดในพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ รองรับการทำงานที่ยืดหยุ่นและใช้ประโยชน์จากระบบไฟฟ้าในภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Source: Vietnam Economic News_เปิดใช้งานโครงการ ติดตั้งเครื่องแปลงไฟขนาด 500/220kV Long Phu