เช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีฟาม มินห์ ชินห์ เป็นประธานในการประชุมส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ราบสูงภาคกลาง ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองดาลัด เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของรัฐบาลตามมติ Politburo หมายเลข 23-NQ/TW ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เกี่ยวกับวิธีการและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การสร้างหลักประกันการป้องกันประเทศและความมั่นคงในที่ราบสูงตอนกลางจนถึงปี 2573 โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ถึงปี 2588 และส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาค หัวข้อการประชุมคือ “พลังงานสีเขียว – ความสามัคคี – การพัฒนาที่ยั่งยืน”

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เตียนฟอง (Tien Phong Newspaper)

 

นาง Hong Kim Vi รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และความสัมพันธ์ ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอร์เรชั่น ให้เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ราบสูงภาคกลางครั้งนี้ ซึ่งรัฐบาลได้ออกแนวปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามมติ Politburo ฉบับที่ 23 ซึ่งมีการสรุปศักยภาพ การส่งเสริมการลงทุน และดึงดูดนักลงทุน สมาคมธุรกิจในประเทศ และอื่นๆ ฯลฯ ให้เข้าร่วมในการเปิดตัวโครงการและการลงทุนที่สำคัญในที่ราบสูงตอนกลาง