การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นวิกฤตที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้ โดย Super Energy Vietnam ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ ด้วยการบริจาคข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ต่อการยังชีพ รวมเป็นงบประมาณกว่า 130 ล้านดองเวียดนาม เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการประชาชนอำเภอ Loc Ninh และคณะกรรมการประชาชนหมู่บ้าน Loc Tan จังหวัด Binh Phuoc

 

 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  โดยตัวแทนของบริษัท Loc Ninh Energy Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Super Energy Corporation เป็นตัวแทนส่งมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน แนวหน้าในการต่อสู้กับโรคระบาดและประชาชนในพื้นที่

Super Energy Vietnam จะยังคงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับวิกฤตในครั้งนี้เพื่อให้ประเทศเวียดนาม กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง ควบคู่กับภารกิจจัดหาพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศซึ่งดำเนินกิจการมากว่า 5 ปี