เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 บริษัทร่วมทุน หล็อก นิญ เอนเนอร์ยี (Loc Ninh Energy Joint Stock Company) จัดกิจกรรมมอบเครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในชุมชน รวมถึงมอบบัตรประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสรวมกว่า 400 คน และมอบทุนการศึกษาระยะยาวจำนวน 2 ทุนให้แก่นักเรียนในชุมชนหล็อก เติ๋น (Lộc Tấn) อำเภอหล็อก นิญ (Lộc Ninh) จังหวัดบิ่ญ เฝือก (Bình Phước)

 

 

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2565 นี้ประกอบด้วยกิจกรรมริเริ่มต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบทห่างไกลให้เข้าถึงน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย สนับสนุนการดูแลสุขภาพ และสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน

 

แหล่งที่มา: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/136640/cong-ty-co-phan-nang-luong-loc-ninh-trao-400-the-bhyt-va-12-may-loc-nuoc-sach

นอกจากนี้ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ยังได้มอบของขวัญจำนวน 1,670 ชุดให้นักเรียนจากทั้ง 2 โรงเรียน ประกอบด้วย แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และผ้าเช็ดหน้า เพื่อสร้างความตระหนักการรักษาสุขอนามัยช่องปากให้เด็กนักเรียนอีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างพิธีเปิดปีการศึกษาใหม่ 2565 ของโรงเรียนประถมศึกษาหล็อก เติ๋น มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 180 ล้านเวียดนามด่อง

 

 

แหล่งที่มา: https://giaoducthoidai.vn/hoc-sinh-binh-phuoc-duoc-tang-qua-va-hoc-bong-nhan-dip-khai-giang-post606797.html